altınbaş

Aurum Mimarlık Öğrenci Yarışması "Fütüristik Kentler"


Jüri Üyeleri


Danışman Jüri Üyeleri

Osman Nuri Uçan (Prof Dr., AU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı)
Orkunt Turgay, İç Mimar (Yrd. Doç., AU)
Ufuk Soyöz, Mimar (Yrd. Doç. Dr., AU)
Merih Kasap, İç Mimar (Öğr. Gör. Dr., AU)

Asil Jüri Üyeleri

Aykut Karaman, Kent Plancısı-Mimar (Prof. Dr., AU)
Murat Soygeniş, Mimar (Prof. Dr., S+ARCHITECTURE)
Derya Yorgancıoğlu, Mimar (Yrd. Doç. Dr., AU)
Derya Güleç Özer, Mimar (Yrd. Doç. Dr., AU)
Ayşegül Akçay Kavakoğlu, Mimar (Yrd. Doç. Dr., AU)
Deniz Çetin, Mimar (Öğr. Gör., AU)

Yedek Jüri Üyeleri

Tomasz Malec, Peyzaj Mimarı, (Yrd. Doç. Dr., AU)
Tayibe Seyman, Mimar, (Yrd. Doç. Dr., AU)

ikbu